Bedrijvenpark Veenderveld

2014-10-03 14.33.38

In 2013 heeft het Bedrijvenpark Veenderveld voor het eerst het certificaat Keurmerk Veilig Ondernemen in ontvangst mogen nemen. In de daarop volgende jaren is het certificaat met succes verlengd, eerst om de 2 jaar, tegenwoordig elke 3 jaar. In 2022 zal het Kiwa opnieuw beoordelen of ons certificaat verlengd kan worden. Ter voorbereiding op deze hercertificering ontvangt u over enkele weken een vragenlijst. En uit uw antwoorden zal blijken of wij onze doelstellingen van de afgelopen 3 jaar hebben behaald.

Wie zijn wij?

Wij zijn de projectgroep KVO met vertegenwoordigers van het parkmanagement Veenderveld, gemeente, brandweer, politie en beveiliging en die bespreekt 3x per jaar het Plan van aanpak dat is opgesteld na de laatste certificeringplan en controleert of de actiepunten zijn uitgevoerd. Zij zetten zich allen kosteloos hiervoor in.

De projectgroep wil samenwerking bevorderen en bewustwording over veiligheid bewerkstelligen tussen de betrokken doelgroepen  om het bedrijventerrein veiliger en leefbaarder te maken en te houden. Samen werken aan een schoon, heel en veilig bedrijventerrein. Ondernemers, werknemers, bezoekers, omwonenden en voorbijgangers zijn zich bewust van de situatie op het terrein en voelen zich er veilig.

Het KVO heeft enkele centrale uitgangspunten:

  • deugdelijke simpele maatregelen met een goede kosten-batenverhouding
  • veel aandacht voor preventie
  • integrale aanpak
  • continuïteit van de aanpak.

Twee keer per jaar wordt een schouw gelopen; een keer bij daglicht en een keer ’s avonds. Daarvan wordt een schouwrapport gemaakt en worden ondernemers en/of de gemeente gevraagd de waargenomen problemen te verhelpen.

Voordelen voor leden van het parkmanagement

  • Het bedrijventerrein waarop uw eigendom of bedrijf staat blijft veilig, schoon en behoudt daarmee zijn waarde!
  • Daarnaast geeft Interpolis alle leden van het parkmanagement 15% korting op premies Gebouwen Bedrijfsmiddelen (inventaris en voorraad) en Bedrijfsstagnatie van de Interpolis Bedrijven Compact Polis (in casu de rubrieken 1, 2 en 3 van de BCP). Ook 4 andere grote verzekeraars geven korting; daarmee moet u zelf contact opnemen en vermelden dat uw bedrijventerrein het KVO Certificaat heeft. Interpolis keert jaarlijks een resultaatsparticipatie – afhankelijk van het aantal schades – uit aan de CVPV, die besteed dient te worden aan de doelstellingen van de vereniging.

Houd u ons op de hoogte?

Laat ons via  meldpunt@parkveenderveld.nl weten wanneer en waardoor u een onveilig gevoel hebt op het terrein, wanneer zich overlast incidenten voordoen als poging tot inbraak, er zwerfvuil rondslingert, er hinderlijk wordt geparkeerd etc. Op basis daarvan kan gestuurd worden en kunnen maatregelen genomen worden. Ook hebben we een groepsapp waarmee we elkaar bij verdachte situaties informeren.