Bedrijvenpark Veenderveld

2014-10-03 14.33.38

Op 14 november jl. heeft de KVO-commissie – eenmalig in het gezelschap van burgmeester Astrid Heijstee – de avondschouw gelopen op het Veenderveld.

Zomerschouw

Tijdens de zomerschouw hebben wij vooral veel aandacht voor de toestand van wegen en trottoirs, het groen en het onkruid. Met het oog op de biodiversiteit moet naar het woord onkruid tegenwoordig met enige omzichtigheid gekeken worden. In een onlangs gehouden overleg met de gemeente over het groen onderhoud op het bedrijvenpark werd ons onlangs gezegd dat brandnetels heel belangrijke planten zijn.

Avondschouw

Tijdens de avondschouw is een belangrijke opdracht te kijken naar de veiligheid. Goede verlichting is daarbij van wezenlijk belang. Ook als het niet onveilig is, maar mensen toch onveiligheidsgevoelens ervaren – zoals uit de KVO-enquête vorig jaar naar voren kwam – moeten we kijken hoe we deze gevoelens weg zouden kunnen nemen. Tijdens de laatste rondgang zagen we hier en daar wat plekken die misschien wat beter verlicht zouden kunnen worden (zie foto). 

Panelen verduurzamen

Bij de Patrijspoort beschikken alle bedrijven over verlichte panelen met hun bedrijfsnaam. Wij weten niet of de energietarieven er de oorzaak van zijn dat een behoorlijk aantal daarvan niet brandden, maar energiezuinige ledverlichting zou dat misschien kunnen verbeteren.

Meer verlichting geeft veilig gevoel

Ook bij Het Palet zagen we dat wat meer verlichting een wat veiliger gevoel zou kunnen opleveren. Misschien dat de besturen van de VGB en VvE daar eens over willen nadenken. Het bestuur van het parkmanagement denkt graag met u mee.