Bedrijvenpark Veenderveld

Coöperatieve vereniging parkmanagement Veenderveld

Naar vraag van de ondernemers van het Veenderveld is in 2019 de BIZ opgericht. Een Bedrijven Investeringszone (BIZ), een afgebakend gebied, maakt het mogelijk voor ondernemers om gezamenlijk te investeren in de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving, waarbij alle ondernemers meebetalen. De gemeente stelt hiervoor een heffing in en keert de opbrengst uit aan de vereniging die de activiteiten namens de ondernemers uitvoert. 

Organisatiestructuur C.V.P.V.

Het parkmanagement van Veenderveld is ondergebracht in de coöperatieve vereniging parkmanagement Veenderveld (C.V.P.V.). Het bestuur van de C.V.P.V. verzorgt de financiën en is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de leef- en werkbaarheid van het Veenderveld. Op deze manier werken we gezamenlijk aan de vernieuwing, verbetering, kostenbeheersing en het ondernemersgemak op het industrieterrein. Veiligheid, duurzaamheid, groen en parkeren staan dan ook regelmatig op de agenda voor de bestuursvergaderingen.

Bestuursleden

Het bestuur bestaat uit voorzitter Barry Verdel, penningmeester Hein Jan Mooren, secretaris Peter Bakker en secretariaat Marianne Jongerius. Overige leden zijn Peter Akerboom, Michel van der Voet en Eric Dobbe. 

Actueel

fietskluisje 1

Fietskluisjes

In 2017 zijn er om enig soelaas te bieden aan de slechte bereikbaarheid van het Veenderveld per openbaar vervoer fietskluisjes neergezet bij de bushalte Westeinde, zodat mensen die met de bus komen zich per fiets verder het Veenderveld op kunnen verplaatsen.
cheque met Martijn Salet

Participatiebijdrage Interpolis

Interpolis draagt op ons bedrijventerrein Veenderveld bij aan de veiligheid en duurzaamheid. Hiervoor maakten we afspraken over een jaarlijkse resultaatparticipatie. De premie en de schade bepalen de hoogte van de resultaatparticipatie.
zwerfvuil

Zwerfvuil

De Stichting Groen Licht helpt ons af en toe met het verwijderen van zwerfvuil, maar we willen de leden graag op het hart drukken zelf ook al het nodige te doen om dit te voorkomen, b.v. door het goed afsluiten van afvalbakken.