Bedrijvenpark Veenderveld

Coöperatieve vereniging parkmanagement Veenderveld

Naar vraag van de ondernemers van het Veenderveld is in 2019 de BIZ opgericht. Een Bedrijven Investeringszone (BIZ), een afgebakend gebied, maakt het mogelijk voor ondernemers om gezamenlijk te investeren in de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving, waarbij alle ondernemers meebetalen. De gemeente stelt hiervoor een heffing in en keert de opbrengst uit aan de vereniging die de activiteiten namens de ondernemers uitvoert. 

Organisatiestructuur C.V.P.V.

Het parkmanagement van Veenderveld is ondergebracht in de coöperatieve vereniging parkmanagement Veenderveld (C.V.P.V.). Het bestuur van de C.V.P.V. verzorgt de financiën en is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de leef- en werkbaarheid van het Veenderveld. Op deze manier werken we gezamenlijk aan de vernieuwing, verbetering, kostenbeheersing en het ondernemersgemak op het industrieterrein. Veiligheid, duurzaamheid, groen en parkeren staan dan ook regelmatig op de agenda voor de bestuursvergaderingen.

Bestuursleden

Het bestuur bestaat uit voorzitter Barry Verdel, penningmeester Hein Jan Mooren, secretaris Peter Bakker en secretariaat Marianne Jongerius. Overige leden zijn Peter Akerboom, Michel van der Voet en Eric Dobbe. 

Actueel

AED

AED bij Keurslagerij Van der Meer

AED bij Keurslagerij Van der Meer Goed nieuws van Keurslagerij Van der Meer. Zij hebben een AED aangeschaft! Deze hangt in een buitenkast bij Veenderveld 25 en is in geval van nood zowel overdag als ‘s nachts bereikbaar.  Op de ledenvergadering van 5 juli jl. hebben we de behoefte aan een openbare AED op het […]
2014-10-03 14.33.38

Wijzigingsdocument Omgevingsvisie

Wijzigingsdocument Omgevingsvisie Eind september 2021 kwam het Wijzigingsdocument Omgevingsvisie online. Dit document ligt ter inzage. De gemeente Kaag en Braassem is namelijk bezig met een omgevingsplan dat in de plaats komt van de bestemmingsplannen. De nog lopende bestemmingsplannen blijven geldig tot aan de huidige einddatum. Omgevingsplan bedrijfswoningen en milieu-eisen Wij vragen je speciale aandacht voor […]