Bedrijvenpark Veenderveld

2014-10-03 14.33.38

De vlag kan uit: Veenderveld kiest opnieuw voor bedrijveninvesteringszone (BIZ). De uitslag van de draagvlakmeting is bekend. Een ruime meerderheid van de ondernemers is voor verlenging van de BIZ.

Goedkeuring over het college

Op 12 december jl. heeft het College de aanvraag voor het verlengen van de BIZ goedgekeurd, na uitkomst van de stemming onder de aanwezige eigenaren op het bedrijvenpark en vaststelling van de verordening door de gemeenteraad. Een ruime meerderheid van de leden (85%) wil graag doorgaan op de 5 jaar geleden ingeslagen weg. Het geeft veel vertrouwen om zo‘n sterk draagvlak te hebben.

Stemming tijdens jaarvergadering

Op de in maart jl. gehouden jaarvergadering werd al praktisch unaniem ingestemd met het voortzetten van de BIZ. Iedereen ziet dat het actieve maar informele beheer dat vanuit de BIZ wordt gedaan, met name op gebied van veiligheid, vruchten afwerkt. Het terrein is alweer 20 jaar oud en het is nog “als nieuw”.

Looptijd van 5 jaar

De BIZ heeft een looptijd van 5 jaar; daarna moet opnieuw onderzocht worden of de eigenaren dit willen voortzetten of beëindigen. Dit onderzoek heeft de afgelopen maanden plaatsgevonden.

Duurzaamheid en professionalisering in het vooruitzicht

Welke activiteiten willen we in de BIZ 2024-2028? Allereerst willen we de ingeslagen weg blijven volgen. Voortborduren op en uitbreiding geven aan onze behaalde resultaten. Daarnaast wil de BIZ meer aandacht gaan schenken aan het groenonderhoud en mogelijkheden onderzoeken voor meer duurzaamheid op het bedrijventerrein. Met het verlengen van de BIZ wordt een volgende stap in de professionalisering van het bedrijvenpark gezet.

BIZ voortzetten

Barry Verdel, voorzitter van het bestuur van het parkmanagement zegt: “Hoewel het bestuur het volste vertrouwen had in een positieve uitslag, zijn we evengoed verheugd dat we met zeer grote meerderheid van stemmen de BIZ kunnen voortzetten. De primaire taak van de BIZ met als uitvoerende het parkmanagement is ervoor te zorgen dat het terrein veilig is en blijft. Daarop is de afgelopen jaren flink geïnvesteerd met zeer goed resultaat. Het is heel fijn dat we als collectief door kunnen blijven investeren om het Veenderveld in topconditie te houden”.