Bedrijvenpark Veenderveld

2014-10-03 14.33.38

Met de feestdagen in het vooruitzicht luiden we het “Donkere Dagen Offensief” in. Terwijl de gezelligheid toeneemt, is het essentieel om extra aandacht te besteden aan de veiligheid op uw terrein. Hier volgen enkele belangrijke tips om een veilige en zorgeloze feestperiode te waarborgen:

  1. Houd het terrein leeg en brandveilig: Zorg ervoor dat losse brandbare materialen, zoals pallets, groenafval en meubels, worden verwijderd.

  2. Veilige opslag van containers: Stall containers waar mogelijk binnen. Als dit niet haalbaar is, plaats ze dan minimaal 10 meter buiten de gevel en veranker ze tegen verplaatsing.

  3. Prullenbakken buiten het terrein: Verwijder bij voorkeur buitenprullenbakken of zorg er op zijn minst voor dat ze leeg zijn.

  4. Veiligheid van de brievenbus: Vergrendel de brievenbus en overweeg om post vast te laten houden of zorg ervoor dat de brievenbus regelmatig wordt geleegd.

  5. Repareer zichtbare schade: Herstel eventuele zichtbare schade om verdere schade te voorkomen.

  6. Verlichting en donkere hoeken: Controleer de buiten- en terreinverlichting, laat interne verlichting branden in donkere hoeken, en ontkoppel kerstverlichting wanneer nodig.

  7. Aandacht bij sluitronde voor kerstreces: Vraag medewerkers die de laatste sluitronde voor het kerstreces verzorgen extra aandacht te hebben voor bovenstaande punten en het afsluiten van bijgebouwen, fietsenstallingen en bergingen.

  8. Schoonmaak voor veiligheid: Vraag schoonmakers om tijdens hun laatste ronde inbraakcomponenten schoon te maken met een swiffer om loze meldingen tijdens de vakantieperiode te voorkomen.

Met deze preventieve maatregelen zorgen we samen voor een veilige en prettige feestperiode op het terrein.