Bedrijvenpark Veenderveld

Coöperatieve vereniging parkmanagement Veenderveld

Naar vraag van de ondernemers van het Veenderveld is in 2019 de BIZ opgericht. Een Bedrijven Investeringszone (BIZ), een afgebakend gebied, maakt het mogelijk voor ondernemers om gezamenlijk te investeren in de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving, waarbij alle ondernemers meebetalen. De gemeente stelt hiervoor een heffing in en keert de opbrengst uit aan de vereniging die de activiteiten namens de ondernemers uitvoert. 

Organisatiestructuur C.V.P.V.

Het parkmanagement van Veenderveld is ondergebracht in de coöperatieve vereniging parkmanagement Veenderveld (C.V.P.V.). Het bestuur van de C.V.P.V. verzorgt de financiën en is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de leef- en werkbaarheid van het Veenderveld. Op deze manier werken we gezamenlijk aan de vernieuwing, verbetering, kostenbeheersing en het ondernemersgemak op het industrieterrein. Veiligheid, duurzaamheid, groen en parkeren staan dan ook regelmatig op de agenda voor de bestuursvergaderingen.

Bestuursleden

Het bestuur bestaat uit voorzitter Barry Verdel, penningmeester Hein Jan Mooren, secretaris Peter Bakker en secretariaat Marianne Jongerius. Overige leden zijn Peter Akerboom, Michel van der Voet en Eric Dobbe. 

Actueel

foto flyer CCV

Hoe houdt u uw bedrijf brandveilig?

Het Verbond van verzekeraars heeft samen met het Centrum voor Criminaliteitspreventie en veiligheid (het CCV), Brandweer Nederland, Riskonet, Brandveilig Bouwen Nederland en de Vereniging van Brandveiligheidsadviseurs een flyer ontwikkeld om ondernemers bewust te maken van de gevolgen van brand.
foto jaarvergadering

Datum jaarvergadering 2022

Op 28 maart 2022 zal de jaarvergadering plaatsvinden van de BIZ/CVPV van het Veenderveld, zoals gebruikelijk weer bij Vink. Noteer deze datum vast in uw agenda. Tevens zal er die avond een vertegenwoordiger van Huschka aanwezig zijn om iets te vertellen over het project Heterdaadkracht. De stukken voor de vergadering ontvangt u medio maart 2022.
kvo logo

keurmerk veilig ondernemen

In 2013 heeft het Bedrijvenpark Veenderveld voor het eerst het certificaat Keurmerk Veilig Ondernemen in ontvangst mogen nemen. In de daarop volgende jaren is het certificaat met succes verlengd, eerst om de 2 jaar, tegenwoordig elke 3 jaar. In 2022 zal het Kiwa opnieuw beoordelen of ons certificaat verlengd kan worden. Ter voorbereiding op deze hercertificering ontvangt u over enkele weken een vragenlijst. En uit uw antwoorden zal blijken of wij onze doelstellingen van de afgelopen 3 jaar hebben behaald.