Bedrijvenpark Veenderveld

Coöperatieve vereniging parkmanagement Veenderveld

Naar vraag van de ondernemers van het Veenderveld is in 2019 de BIZ opgericht. Een Bedrijven Investeringszone (BIZ), een afgebakend gebied, maakt het mogelijk voor ondernemers om gezamenlijk te investeren in de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving, waarbij alle ondernemers meebetalen. De gemeente stelt hiervoor een heffing in en keert de opbrengst uit aan de vereniging die de activiteiten namens de ondernemers uitvoert. 

Organisatiestructuur C.V.P.V.

Het parkmanagement van Veenderveld is ondergebracht in de coöperatieve vereniging parkmanagement Veenderveld (C.V.P.V.). Het bestuur van de C.V.P.V. verzorgt de financiën en is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de leef- en werkbaarheid van het Veenderveld. Op deze manier werken we gezamenlijk aan de vernieuwing, verbetering, kostenbeheersing en het ondernemersgemak op het industrieterrein. Veiligheid, duurzaamheid, groen en parkeren staan dan ook regelmatig op de agenda voor de bestuursvergaderingen.

Bestuursleden

Het bestuur bestaat uit voorzitter Barry Verdel, penningmeester Hein Jan Mooren, secretaris Peter Bakker en secretariaat Marianne Jongerius. Overige leden zijn Peter Akerboom, Michel van der Voet en Eric Dobbe. 

Actueel

IMG_8505 leukste

Hercertificering KVO 2022

We hebben heugelijk nieuws te melden: op 1 juni 2022 is ons bedrijvenpark door het Kiwa opnieuw gecertificeerd met het Keurmerk Veilig Ondernemen. Na de eerste certificering in 2013 is dit alweer voor de vijfde keer. Daar kunnen we met elkaar best trots op zijn.
foto jaarvergadering

Jaarvergadering 2022

Op 28 maart 2022 heeft de jaarvergadering plaatsgevonden van de BIZ/CVPV van het Veenderveld. Het verslag kunt u terugvinden achter de inlogpagina van onze site. Dat is een speciaal sharepoint voor de leden waarop u diverse verslagen en schouwrapporten kunt terugvinden.
foto flyer CCV

Hoe houdt u uw bedrijf brandveilig?

Het Verbond van verzekeraars heeft samen met het Centrum voor Criminaliteitspreventie en veiligheid (het CCV), Brandweer Nederland, Riskonet, Brandveilig Bouwen Nederland en de Vereniging van Brandveiligheidsadviseurs een flyer ontwikkeld om ondernemers bewust te maken van de gevolgen van brand.