Bedrijvenpark Veenderveld

2014-10-03 14.33.38

Huschka heeft ons laten weten dat hun VTC VideoToezichtCentrale uitgebreid is met een Particuliere Alarmcentrale, PAC 7500.

Softwareinstallatie

Met de installatie van nieuwe software en de training van onze centralisten zijn we sinds 1 mei volledig operationeel. Dit betekent dat we nu in staat zijn om inbraakmeldingen direct te ontvangen en de kwaliteit en snelheid van onze dienstverlening aanzienlijk te verbeteren. Dit is opnieuw een mijlpaal waar we trots op mogen zijn.

Wat betekent dit voor u?

In dit document leest u wat dit concreet betekent.