Bedrijvenpark Veenderveld

2014-10-03 14.33.38

Huschka Groep vergroot samen met u de Heterdaad kracht.

Heterdaadkracht is het vermogen van burgers en politie om de pakkans te vergroten van daders van strafbare feiten waar de burger (direct) slachtoffer van is. Het doel van het vergroten van de heterdaadkracht is primair het verhogen van het aantal waargenomen delicten. Dit moet vervolgens leiden tot meer aanhoudingen (hogere pakkans), een verhoogd ophelderingspercentage en uiteindelijk meer veiligheid.

Hoe kunnen wij de Heterdaadkracht verhogen? De functionaliteit van uw camera’s optimaal gebruiken.

Wat hebben wij nodig voor Heterdaadkracht?

✓ U meldt Huschka als een WA aan bij uw meldkamer.

✓ U sluit uw camera’s aan op de VTC van Huschka.

Huschka kijkt direct na een inbraakmelding mee met de camera’s. Constateert de centralist een incident dan zenden wij de beelden door naar de politiemeldkamer met Live View.