Bedrijvenpark Veenderveld

2014-10-03 14.33.38

Eind september 2021 kwam het Wijzigingsdocument Omgevingsvisie online. Dit document ligt ter inzage. De gemeente Kaag en Braassem is namelijk bezig met een omgevingsplan dat in de plaats komt van de bestemmingsplannen. De nog lopende bestemmingsplannen blijven geldig tot aan de huidige einddatum.

Omgevingsplan bedrijfswoningen en milieu-eisen

Wij vragen je speciale aandacht voor pagina 24, waar het gaat om bedrijfswoningen en milieu-eisen. Het gaat hier om de aanwezige bedrijfswoningen, maar ook de reeds vergunde/toegezegde, nog te bouwen, woningen.

Individuele ondernemers die hier belangen bij hebben, kunnen zich melden bij de gemeente. Ook het Park Veenderveld kan collectief reacties geven via het EOP. Op basis van de uiteindelijke visie zal het nieuwe omgevingsplan worden opgesteld.