Bedrijvenpark Veenderveld

2014-10-03 14.33.38

Interpolis draagt op ons bedrijventerrein bij aan de veiligheid en duurzaamheid. Hiervoor werden afspraken gemaakt over een jaarlijkse resultaatparticipatie.

Resultaatparticipatie

Ons bedrijventerrein ontvangt € 446,86 resultaatparticipatie over 2022. Begin juli hebben we dat ontvangen. De hoogte van de resultaatparticipatie hangt af van de premies en schade-uitkeringen. De bedrijven op ons terrein die bij ons verzekerd zijn, hadden dit jaar relatief weinig of geen schade. Daarom krijgen wij deze bijdrage voor verdere investeringen in duurzaamheid en veiligheid.