Bedrijvenpark Veenderveld

2014-10-03 14.33.38

De grootste onkostenpost in onze begroting is de beveiliging van ons terrein en de daarop gelegen bedrijven. Het parkmanagement heeft hiervoor een contract met Huschka. Zorg dat u uw meldkamer instrueert bij onraad ook de videokamer van Huschka te informeren.

Veel leden hebben wél de meldkamer met of via Huschka geregeld (niet allemaal), maar niet iedereen heeft als eerste opvolging de videokamer genoemd. Voor wie dit geldt vragen wij u gepaste actie hierop te ondernemen.